Du kan være medlem af Hvidebæk Jagtforening på 2 måder, den ene er via Danmark Jægerforbund, den anden er som direkte medlem i vores forening. Fordelene hos os er de samme, der er kun prisen til forskel.

Som medlem i Hvidebæk Jagtforening, får du rabat når du køber leerduer, så det kan hurtigt svare sig at være medlem. Derudover er der arrangementer såsom turneringsskydning du kan deltage i som medlem, samt hvis du ikke har jagttegn, er det muligt, mod godkendelse, at ansøge om en våbenpåtegning via foreningen. 

Direkte medlemskab i Hvidebæk Jagtforening koster:
475kr for enkelt medlemskab
600kr for et husstands medlemskab. 

Bliv medlem via Danmark Jægerforbund

Som medlem via Danmark Jægerforbund, får du også tilsendt deres medlemsblad, der udkommer 11 gange årligt. Et ordinært medlemskab i Danmarks Jægerforbund koster i 2022: 797kr + et mindre kontingent for den lokalforening (i dette tilfælde Hvidebæk Jagtforening), som du vælger at være medlem af.

Bliv medlem direkte i Hvidebæk Jagtforening